Het waterschap heeft DC Professionals de opdracht gegund voor de functie Vergunningverlener.

Wij wensen Veronique veel plezier en succes.