Het Hoogheemraadschap heeft DC Professional aangesteld voor de invullen van de functie Senior vergunningverlener water.

Wij wensen Paul veel plezier en succes.