De gemeente heeft DC Professionals de opdracht gegund voor de aanstelling van de Adviseur Beleidsrealisatie Afvalinzameling.

Wij wensen Ernest veel plezier en succes.